Phần mềm kế toán DX

Một trong những chức năng quan trọng của Phần mềm kế toán DX là quản lý hệ thống bảng lương của bạn dưới dạng một thành phần tích hợp hoặc là một ứng dụng bên ngoài mà bạn có thể tích hợp với nền tảng kế toán của mình. Tính năng này cho phép bạn xử lý bảng lương nhân viên, tự động khấu trừ và nộp thuế, tạo báo cáo pháp lý và thuế theo lịch trình và trả lương cho nhân viên bằng cách chuyển tiền và tiền lương vào tài khoản ngân hàng của họ hoặc trả trực tiếp cho họ

Thực hiện thủ công, kế toán biết rằng chuẩn bị bảng lương là một quá trình lộn xộn, không chính xác và dễ bị lỗi. Phần mềm kế toán DX loại bỏ tất cả những điều đó, giữ cho quá trình hiệu quả, nhanh chóng và không có lỗi. Một khảo sát về thuế doanh nghiệp nhỏ cho thấy một phần ba doanh nghiệp nhỏ dành hơn 80 giờ hoặc hai tuần làm việc mỗi năm cho thuế liên bang, bao gồm thuế biên chế


Xem thêm: phần mềm kế toán bán hàng

Mô-đun cơ bản của Phần mềm kế toán DX đảm bảo rằng bạn có số liệu đúng và chính xác cho sổ cái chung, tài khoản phải trả, tài khoản phải thu, tài sản cố định và đối chiếu ngân hàng, trong số những người khác. Với khả năng cốt lõi của phần mềm kế toán, bạn có thể theo dõi tất cả thông tin tài chính và tiền tệ của công ty bạn sẽ tạo thành hồ sơ tài chính và lịch sử sẽ được quản lý tìm kiếm trong hoạt động hàng ngày cũng như ra quyết định chiến lược.

Một lần nữa, tự động hóa sẽ diễn ra trong lĩnh vực này không chỉ cho các nhiệm vụ dư thừa như kế toán mà còn cho các quy trình cấp cao hơn như khớp giao dịch trên báo cáo ngân hàng với các sổ cái chung hoặc thanh toán khớp với hóa đơn, đề cập đến một số.


Xem thêm:phần mềm kế toán là gì