UBND tỉnh Cà Mau vừa xuất hiện văn bản thoả thuận gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất giải pháp đầu tư tuyến bộ đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau với khái toán tổng mức dự án 11.145 tỷ đồng theo hình thức phối hợp giữa dự án công và dự án đi theo phương thức đối tác doanh nghiệp công tư (PPP) có sự kết nối góp vốn của phòng nước.

dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được kiến nghị đầu tư theo giải pháp phối kết hợp giữa đầu tư công cũng như đầu tư PPP có sự tham gia góp vốn của phòng nước một nửa.đọc thêm : dự án công trình TNR Amaluna Trà Vinh chào làng Bảng Giá mới mang lại người mua

tại cơ sở liên hoàn về giải pháp hướng con đường giữa Bộ cơ sở giao thông vận tải (GTVT) cũng như nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 46,5 km, có điểm đầu trên Km91+200 nối trong con đường tỉnh 978 nằm trong tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối tại Km137+700 nối với tuyến hạn chế Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Hồ Chí Minh Cà Mau, mặt cắt ngang thời kỳ 1 là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy thêm, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã phối với nhiều cơ quan, đơn vị chi tiết nghiên cứu những giải pháp đầu tư với 3 kịch bạn dạng được đưa ra nhằm xem xét, cân nhắc và chọn.

trước tiên khi là dự án theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) cũng như không có sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước.

Thứ hai khi là dự án đi theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) cũng như có sự kết nối góp vốn ở trong nhà nước 1/2 từ giá thành trung ương giúp đỡ, vốn do người tiêu dùng thu xếp 50%.

Thứ ba khi là đầu tư đi theo phương thức đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) phối hợp với đầu tư công. dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc bóc khiến 2 dự án thành phần: dự án công trình bộ phận 3a đc đầu tư công (đầu tư nhiều cầu rộng lớn và nút giao khác mức, triển khai vào thời điểm 2021 - 2025; tổng mức dự án sơ bộ 2.730 tỷ đồng, sử dụng Ngân sách trung ương giúp đỡ địa phương); dự án công trình thành phần 3b dự án đi theo cách thức giấy tờ BOT (tổng mức đầu tư sơ bộ 8.726 tỷ đồng) có sự tham gia góp vốn ở trong nhà nước một nửa từ Chi phí trung ương hỗ trợ, xấp xỉ 4.363 tỷ VNĐ (còn lại 50% khi là vốn người mua tự thu xếp). thời điểm hoàn vốn đến dự án công trình bộ phận 3b dự định là 15 năm 5 tháng; thời gian triển khai dự án từ 2021 - 2024.

theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu định hình 3 chiến thuật đầu tư nhận ra để triển khai dự án dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong thời điểm 2021 - 2025 theo phương thức xã hội hóa, đáp ứng khả năng khả thi, thu hút và phát huy nguồn lực có sẵn xã hội dự án cấu tạo hạ tầng giao thông thì phương án kết hợp giữa đầu tư công cũng như dự án theo phân khúc công ty đối tác công - tư có sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước 50% là khả thi nhất. chiến thuật dự án này đã được những UBND địa phương liên hoàn bao gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã làm công việc cùng với Tỉnh ủy, UBND và những sở ngành chi tiết của tỉnh Bạc Liêu về chiến thuật đầu tư dự án công trình, liên tục phía đường và sẽ Ra đời Ban chỉ huy, Tổ giúp việc Ban chỉ huy, mời nhiều chuyên gia, các bộ phận chi tiết tham gia. chỉ đạo 2 tỉnh Cà Mau cũng như Bạc Liêu đã liên tục ứng trước Chi phí địa phương để triển khai các thủ tục sắp tới dự án và bồi thường, giải phóng bên bằng mang đến dự án.đọc thêm : Gò Công xuất hiện siêu dự án TNR Stars Gò Công sức hút phần đông người tiêu dùng

UBND tỉnh Cà Mau cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ sẽ chuyển giao UBND tỉnh Cà Mau chủ trì sắp tới đầu tư dự án, Bộ GTVT cũng như UBND tỉnh Bạc Liêu đã liên hoàn ủng hộ việc bàn giao tỉnh Cà Mau khiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án công trình. vì vậy, để đáp ứng hợp với quy tắc pháp luật về dự án công cũng như dự án theo phương thức công ty đối tác công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ Để ý đến chuyển giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hành dự án công trình.

con đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi là con đường trục dọc vào vùng Đồng bằng dòng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thiết kế phát triển mạng đường bộ đường cao tốc nước ta mang đến năm 2020 và lý thuyết cho năm 2030. Việc dự án đường đường cao tốc này tiếp tục tham gia thông đường đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, đóng góp thêm phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong địa điểm, tham gia những nội khu TP. Hồ Chí Minh rộng lớn phía Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. đồng thời, tham gia những cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch giá bán - Bạc Liêu, cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông trong địa điểm, tạo ra ĐK xúc tiến đi lên kinh tế - văn hóa - cộng đồng địa điểm Tây Nam Bộ.